İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Tirmizi Hadisleri - Sayfa 59


2905-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte iki rek 'at öğleden evvel, iki rek 'at sonra, keza iki rek 'at cum 'adan sonra, rek'at akşamdan sonra, iki rek 'at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd.29, 25, 34; Cum'a 39; Müslim, Müsafirin 291, (729), Cum'a 71, (882); Muvatta, 69, (1,166); Ebu Davud, Salat 290, (1252); Nesai, İkamet 64, (2,119), Cum'a 43, (3, 113) ; Tirmizi, Salat 220, (433, 434).

Konu:  Namaz


2906-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : "Sünnette gelen oniki rek 'ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder: Bu oniki rek'atin: - Dördü öğleden önce,. - İkisi öğleden sonra, - İkisi akşamdan sonra, - İkisi yatsıdan sonra, - İkisi de sabahtan önce.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 206, (414); Nesai, Kıyamu'l- Leyl 66, (3, 260); İbnu Mace; İkamet 100, (1142).

Konu:  Namaz


2911-)  Nesai'nin bir rivayetinde :"Sabah namazından önce kılınacak iki rek'at nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır'' denmiştir.

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 27; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 96, (725); Ebu Davud, Salat 291, 292, (1254, 1258) ; Tirmizi; Salat 307, (416); Nesai; Kıyamu'l-Leyl 56, (252).

Konu:  Namaz


2918-)  Tirmizi'nin İbnu Mes'ud'dan kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: "Ben bir ay kadar Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ı göz ucuyla takib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rek 'atinde şu sureleri okuyordu: "Kul ya eyyühe'l-Kafirun'' ve "Kulhüvallahu ahad."

Kaynak:  Tirmizi, Salat 308, (417).

Konu:  Namaz


2920-)  Hz, Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahın iki rek'at nafilesini kıldı mı; uyanıksam benimle konuşur du, değilsem, müezzin namaz için (ikamet okuyuncaya kadar yatardı). ''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 24, 26 ; Müslim, Müsafirin 133, (743) ; Ebu Davud, Salat 293, (1, 262, 1263); Tirmizi, Salat 309, (418).

Konu:  Namaz


2921-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz, sabahın farzından önce iki rek'atlik sünneti kılınca sağı üzerine yatsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat. 203, ( 1261 ) ; Tirmizi, Salat 311, (420).

Konu:  Namaz


2922-)  Muhammed İbnu İbrahim, ceddi Kays İbnu Amr 'dan anlattığına göre: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikrte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. "Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun? '' "Ben sabahın sünnetini kılmamıştım (onu kılıyorum) '' deyince: "Öyleyse hayır; (bunda bir beis yok) '' buyurdu. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 295, ( 1267) ; Tirmizi, Salat 313, (422).

Konu:  Namaz


2926-)  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim sabahın iki rek'atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 314, (423).

Konu:  Namaz


2928-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) öğleden önce dört, öğleden sonra da iki rek'at kılardı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 315, (424).

Konu:  Namaz


2929-)  Yine Tirmizi 'nin bir diğer rivayetinde Hz. Aişe şöyle der: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) öğlenin farzdan önceki dört rek'atli sünneti, namazdan önce kılamazsa sonra kılardı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 317, (426).

Konu:  Namaz


2931-)  Bir rivayette de şöyle gelmiştir: "Kim öğleden evvel dört, öğleden sonra da dört (rek'at nafile) kılmaya devam ederse Allah onu ateşe haram eder."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 296, (1269); Tirmizi, Salat 317, (427, 428); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 67, (3, 265).

Konu:  Namaz


2933-)  Abdlullah İbnu's-Saib (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) güneşin zevalinden sonra ve öğleden önce dört rek 'at namaz kılardı ve derdi ki: "Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelimin oray yükselrnesini isterim''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 347, (478).

Konu:  Namaz


2934-)  Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:"Öğleden önce zevalden sonra dört rek'at vardır ki bunlar seherde emsalleri değerindedirler. Her ne varsa, bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder. '' Resulullah sonra şu ayeti okudular: "Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak, Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?''(Nahl 48).

Kaynak:  Tirmizi, Tefsir, Nahl (3127).

Konu:  Namaz


2936-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "İkindiden önce dört rek'at naf'ile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 297, (1271); Tirmizi, Salat 318, (430).

Konu:  Namaz


2937-)  Hz. Ali (radıyallhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindi namazından önce dört rek'at nafile kılardı. Bunların arasını (ikinci rek'atin teşehhüdünde) makarreb meleklerle müslüman ve mü 'minlerden onlara tabi olanlara selam ile ayırırdı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 318; (2129).

Konu:  Namaz


2940-)  İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindi namazından sonra iki rek'at nafile kılmıştır, çünkü kendisine gelen bir malın taksimini yapmış, bu meşguliyet O 'nun öğle namazından sonra kılmakta olduğu iki rek'ati kılmasına mani olmuştu. Bunun üzerine onları ikindiden sonra kıldı. Sonra bir daha bu iki rek'ati kılmadı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 135, (184).

Konu:  Namaz


2945-)  İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'la birlikte, akşam namazından sonra hane-i saadetlerinde iki rek'at (nafileyi) kıldım."

Kaynak:  Tirmizi, Salat 320, (432).

Konu:  Namaz


2950-)  Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: "Namaz kıldın mı?'' dedi. Adam: "Hayır!'' dedi. Efendimiz: "Öyleyse iki rek'atini kıl!" diye emretti.'' Bir rivayette şöyle gelmiştir: ". . . Kalk, iki rek 'at kıl.''

Kaynak:  Buhari, Cum'a 32, 33, Teheccüd 25; Müslim, Cum'a 55, Ebu Davud, Cum'a 237; Tirmizi, Salat 367, (510); .Nesai, Cum'a 21, 27, (3, .103, 107).

Konu:  Namaz


2951-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın."

Kaynak:  Müslim, Cum'a 67, (881); Ebu Davud, Salat 244, (1131); Tirmizi, Salat 376.

Konu:  Namaz


2953-)  Nafi merhum anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), cuma günü bir adamın cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek'at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü, adamı bundan men etti ve: "Cum'a'yı dört mü kılıyorsun?'' dedi. İbnu Ömer, cum'a günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: "Resulullah böyle kılardı!'' derdi.''

Kaynak:  Buhari, Cuma 39, Teheccüd 25, 29; Müslim, Cum'a 70, (882); Ebu Davud, Salat 244, (1127, 1128); Tirmizi, Salat 376, (521, 522); Nesai, Cum'a 42, 44, (3, 113).

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim