İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Namaz Konulu Hadisler - Sayfa 35


2972-)  Nafi anlatıyor: "Ben, İbnu Ömer (radıyallahu anh)'le Mekke deydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rek'at kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek'at daha kılarak (önceki tek 'i) çiftledi, sonra iki rek 'at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rek'at daha kılarak vitiryaptı."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 19, (1, 125).

Konu:  Namaz


2973-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) vitrin ilk iki rek'atinde selam vermezdi.''

Kaynak:  Nesai, Kıyamu'l-Leyl 36, (3, 235).

Konu:  Namaz


2974-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) vitrin ilk iki rek'atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.''

Kaynak:  Buhari, Vitr 1, Muvatta, Salatu'l-Leyl 20, (1, 125).

Konu:  Namaz


2975-)  Muvatta'nın bir rivayetind‚ şöyle gelmiştir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Akşam namazı gündüzün vitridir."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l- Leyl 22, (1, 125).

Konu:  Namaz


2976-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) vitrni kılarken şu duayı okurdu: "Allah'ım gadabından rızana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin."

Kaynak:  Tirmizi, Da'avat 123, (3561); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51, (3, 249).

Konu:  Namaz


2977-)  Hz. Bilal (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyudular ki: "Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur."

Kaynak:  Tirmizi, Da'avat 112, (3543, 3544).

Konu:  Namaz


2978-)  İbnu Amr İbni'l-As (radıyallalhu anhüma) anlatıyor: "Reulullah (alyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim geceyi on ayet, okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse "kanitin" zümresine yazılır.Kimde bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasına yazılır."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 326, (1398).

Konu:  Namaz


2979-)  Yine Ebu Davud'da Abdullah İbnu Habeşi anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a: "Hangi amel efdaldir? '' diye sorulmuştu: Şu cevabı verdi: " Kıyamı uzun olan.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 313, (1325).

Konu:  Namaz


2980-)  Ubadetu'b'nu's-Samit (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: "Allah'tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'na aittir, O herşeye kadirdir. Hamd Allah'a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır. Sonra aleyhissalatu vesselam buyurdular: "Rabbim beni affet!'' desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabûl edilir.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 21.

Konu:  Namaz


2981-)  Muğire İbnu Şu 'be (radıyallhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)'' denildi. . "Şükredici bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi."

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20; Müslim, Sıfatu'1-Münafikin 79, (2819); Tirmizi, Salat 304, (412); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 17, (3, 219).

Konu:  Namaz


2982-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) gece namazını hiç terketmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 307, (1307).

Konu:  Namaz


2983-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallalhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği taktirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 307, (1308); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 5, (3, 205).

Konu:  Namaz


2984-)  Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düyüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat" dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu (içi kararmış) ve uyuşuk bir halde sabaha erer."

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 12, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207, (776); Muvatta, Kasru's- Salat 95, (1, 176); Ebu Davud, Salat 307, (1306); Nesai, Kıyamu'1-Leyl 5, (3, 203).

Konu:  Namaz


2985-)  İbnu Mes 'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: ``Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyuduğu, namaz kılmadığı söylendi. Aleyhissalatu vesselam: "Bu adamın kulağına şeytan işemiştir" buyurdu.. ''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 13, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 205, (774); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 5, (3, 204).

Konu:  Namaz


2986-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (alehissalatu vesselam) buyurdular ki: "(Mûtad olarak) geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmsıyla (bir gece uyuya kalsa ve namazını kılamasa) Allah'u Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu (Allah'ın ona yaptığı bir ikram) bir sadaka olur."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 1, (1,117); Ebu Davud, Salat 310, (1314); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 61, (3, 257).

Konu:  Namaz


2987-)  Yine Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ı Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti geçinceye kadar, hizbini tamamlardı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 312. (1316).

Konu:  Namaz


2988-)  Mesrûk (rahimehullah) anlatıyor:"Hz. Aişe (radıyallahu anha) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalatu vesselam) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi. Ben tekrar: "Gecenin hangi vaktinde kalkardı?" dedim "Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!" diye cevap verdi."

Kaynak:  Buhari, Tehccüd 7, Rikak 18, Müslim, Müsafirin 131, (741); Ebu Davud, Salat 312, (1317); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 8, (3, 208).

Konu:  Namaz


2989-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ın gece namazı on rek'atti. Bir rek'at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek'at kılardı. Böylece hepsi onüç rek'at olurdu.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 10, Müslim; Muvatta, Salat'1-Müsafirin 8, (1,120); Ebu Davd, Salat 316, (1334); Tirmizi, Salat 325; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 35, 36, 44, 53, (3, 230, 233, 234, 239). Bu metin Müslim ve Ebu Davud'da gelmiştir.

Konu:  Namaz


2990-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rek'atle namaza başlasın." Ebu Davud'da şu ziyade var: ".... Sonra dilediğin kadar uzat.''

Kaynak:  Müslim, Müsafirin 198, (768); Ebu Davud, Salat 313, (1323, 1324).

Konu:  Namaz


2991-)  Hz. Aişe (rdıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) kuşluk namzını her kılışında mutlaka ben de kıldım.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 5, 32 ; Müslim, Müsafirin 75, 77, (717, 718) ; Muvatta, Kasru's-Salat 29, (152,153); Ebu Davud, Salat 301, (1292,1293); Nesai; Savm 35, (4,152).

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim