İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Namaz Konulu Hadisler - Sayfa 33


2932-)  Hz. Ebu Eyyub(radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rek'at nafile var ya bunların önünde sema kapıları açılır.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 296, ( 1270) ; İbnu Mace, İkamet 105, (1157).

Konu:  Namaz


2933-)  Abdlullah İbnu's-Saib (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) güneşin zevalinden sonra ve öğleden önce dört rek 'at namaz kılardı ve derdi ki: "Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelimin oray yükselrnesini isterim''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 347, (478).

Konu:  Namaz


2934-)  Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:"Öğleden önce zevalden sonra dört rek'at vardır ki bunlar seherde emsalleri değerindedirler. Her ne varsa, bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder. '' Resulullah sonra şu ayeti okudular: "Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak, Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?''(Nahl 48).

Kaynak:  Tirmizi, Tefsir, Nahl (3127).

Konu:  Namaz


2935-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindiden önce iki rek'at kılardı.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 297, ( 1272).

Konu:  Namaz


2936-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "İkindiden önce dört rek'at naf'ile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 297, (1271); Tirmizi, Salat 318, (430).

Konu:  Namaz


2937-)  Hz. Ali (radıyallhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindi namazından önce dört rek'at nafile kılardı. Bunların arasını (ikinci rek'atin teşehhüdünde) makarreb meleklerle müslüman ve mü 'minlerden onlara tabi olanlara selam ile ayırırdı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 318; (2129).

Konu:  Namaz


2938-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), bana, günümde ikindi namazından sonra iki rek' at nafile kılarak gelirdi.''

Kaynak:  

Konu:  Namaz


2939-)  Hz. Aişe bir başka rivayette şöyle demiştir: "İkindi namazından sonra kıldığı iki rek'ati, yanımda hiç terketmedi."

Kaynak:  Buhari, Mevakitu's-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu 'l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Salat 299, (1279, 1280); Nesai, Mevakıt 36, (1, 280, 281.)

Konu:  Namaz


2940-)  İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindi namazından sonra iki rek'at nafile kılmıştır, çünkü kendisine gelen bir malın taksimini yapmış, bu meşguliyet O 'nun öğle namazından sonra kılmakta olduğu iki rek'ati kılmasına mani olmuştu. Bunun üzerine onları ikindiden sonra kıldı. Sonra bir daha bu iki rek'ati kılmadı.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 135, (184).

Konu:  Namaz


2941-)  Muhtar İbnu Fulful anlatıyor : "Hz. Enes 'ten ikindiden sonra kılınacak nafile namaz hakkında sordum '' dedi ki: "Hz. Ömer ikindiden sonra nafile kılanların ellerine (sopayla) vururdu. Biz iki rek'ati, Resulullah devrinde güneş battıktan sonra akşam namazından önce kılardık. Bizi bunu kılarken efendimiz görürdü de ne emrederdi ne de nehyederdi."

Kaynak:  Müslim, Müsafirin 302, (836).

Konu:  Namaz


2942-)  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Müezzin akşam ezanını okuduğu zaman Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ın ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (evinden) çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rek'at nafile kılıyordu.'' Müslim'in rivayetinde şu ziyade var: "Bazan biryabancı gelip mescide girecek olsa, namaz kılanların çokluğunu görünce, akşamın farzını kılınmış zannederdi. ''

Kaynak:  Buhari, Ezan 14, Salat 95; Müslim, Müsafirin 303, (837); Nsai, Ezan 39, (2, 28, 29).

Konu:  Namaz


2943-)  Abdullah İbnu Mugaffel el-Müzeni (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) dediler ki: "Akşamdan önce iki rek'at namaz kılın! '' (Efendimiz) sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak " Dileyen kılsın'' dediler. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 300,(1281); Buhari Teheccüt 35, İ'tisam 27; Müslim, Müsafirin 304, (838).

Konu:  Namaz


2944-)  Sahiheyn'in kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Akşam namazından önce namaz kılın" dediler ve (bunu üç kere tekrar ettiler), üçüncüde ise, halk bunu bir sünnet edinir korkusuyla, "Dileyen" buyurdular. ''

Kaynak:  

Konu:  Namaz


2945-)  İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'la birlikte, akşam namazından sonra hane-i saadetlerinde iki rek'at (nafileyi) kıldım."

Kaynak:  Tirmizi, Salat 320, (432).

Konu:  Namaz


2946-)  Ka'b İbnu Ucre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Beni Abdi'l-Eşhel mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah: "Bu, evlerin namazıdır'' buyurdular. '' Nesai'de şu ifade vardır: " Size, bu namazı evlerde kılmanız gerekir.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 304, (1300) ; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 1, (3, 198, 199).

Konu:  Namaz


2947-)  Mekhûl merfu olarak rivayet etmiştir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : "Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rek'at -bir rivayette dört- kılarsa namazı illiyyûna yükseltilir.''

Kaynak:  Rezin tahriç etmiştir. (Feyzu'l- Kadir 6, 167).

Konu:  Namaz


2948-)  Huzefye (radıyallahu anh) de benzer bir rivayette bulunmuş ve şu ziyadeyi yapmıştır: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) derdi ki: "Akşamın farzından sonraki iki rek'ati kılmada acele edin, çünkü onlar farz namazıyla birlikte yükselirler."

Kaynak:  Rezin ilavesidir. (Feyzu'l-Kadir 4, 307).

Konu:  Namaz


2949-)  Şureyh İbnu Hani anlatıyor : "Hz. Aişe (radıyallahu anha) 'ye Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın namazından sordum. Dedi ki: "Yatsıyı her kılışında yanıma gelince mutlaka dört veya altı rek 'at nafile kılardı. Bir gece yağmura yakalandık. Aleyhissalatu veseslam 'a bir post yaydık, postta suyun akmakta olduğu bir deliğe hala bakar gibiyim. Efendimizin, elbisesini hiçbir surette yerden sakındığını görmedim.

Kaynak:  Ebu Davud., Salat 305, (1303).

Konu:  Namaz


2950-)  Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: "Namaz kıldın mı?'' dedi. Adam: "Hayır!'' dedi. Efendimiz: "Öyleyse iki rek'atini kıl!" diye emretti.'' Bir rivayette şöyle gelmiştir: ". . . Kalk, iki rek 'at kıl.''

Kaynak:  Buhari, Cum'a 32, 33, Teheccüd 25; Müslim, Cum'a 55, Ebu Davud, Cum'a 237; Tirmizi, Salat 367, (510); .Nesai, Cum'a 21, 27, (3, .103, 107).

Konu:  Namaz


2951-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın."

Kaynak:  Müslim, Cum'a 67, (881); Ebu Davud, Salat 244, (1131); Tirmizi, Salat 376.

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim