İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Namaz Konulu Hadisler - Sayfa 21


2692-)  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "İnsanlara ne oluyor da namaz kılarken gözlerini semaya kaldırıyorlar? '' dedi ve bu hususta sert sözler söyledi. Sonra konuşmasını şöyle tamamladı: "Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır."

Kaynak:  Buhari, Ezan 91; Ebu Davud, Salat l 67, (913) ; Nesai, Sehv 9, (3, 7).

Konu:  Namaz


2693-)  Yine Hz. Enes anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu. vesselam) bana şöyle nasihat etti: "Ey oğulcuğum, namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer mutlaka yapacaksan bari nafilelerde olsun, farzlarda değil.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 413 (5 89).

Konu:  Namaz


2694-)  Sehl İbnu 'l-Hanzaliyye (radıyallahu anh) anlatıyor: "Sabah namazı için ikamet okundu. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) namaza başladı. Namazda Şib istikametine bakıyordu. Geceden, Şib'a koruması için bir atlı göndermişti."

Kaynak:  (Ebu Davud, Salat 168, (916).

Konu:  Namaz


2695-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Mescid-i Kuba 'ya namaz kılmaya gitti. Ensar (radıyallahu anhüm) gelip, namaz kılarken kendisine selam.verdiler. Ben Bilal'e sordum: "Namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün?'' Bana bizzat göstererek: "Şöyle!'' dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 170, (927); Tirmizi, Salat 271, (368); Nesai, Sehv 6, (3, 5-6).

Konu:  Namaz


2696-)  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Tesbih erkeklere, el çırpma kadınlara mahsustur."

Kaynak:  Buhari, Amel fi's-Salat 5; Müslim, Salat 106, (422); Ebu Davud, Salat 173, (939) ; Tirmizi, Salat 272, (369) ; Nesai, Sehv l 6, (3, 11-12).

Konu:  Namaz


2697-)  Abdullah İbnu' ş-Şhhir (radıyallalu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte namaz kıldım. Namazda onun öksürerek boğazını temizleyip (yere attığını ve) sol ayağıyla sürttüğünü gördüm. "

Kaynak:  Buhari Mesacid 58, (554); Ebu Davud, Salat 22, (482); Nesai, Mesacid 34, (2, 52).

Konu:  Namaz


2698-)  Ebu Davud'un rivayetinde şöyle gelmiştir: "... Sol ayağının altına tükürdü, ayakkabısıyla sürttü.''

Kaynak:  Ebu Davud. Salat 22, (482).

Konu:  Namaz


2699-)  Ebu Davud'un Ebu Nadra 'dan kaydettiği bir rivayette : "Elbisesine tükürdü, kıvrımları arasında ovaladı" denmiştir.

Kaynak:  Ebu Davud, Taharet 143,(389, 390).

Konu:  Namaz


2700-)  Hz. Aişe, (radıyallahu anha) anlatıyor: "Bir gün dışardan geldim. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) odada namaz kılıyordu, kapı da üzerine kapalı'idi. Açmasını istedim, ilerleyip bana açtı. Sonra gerisin geriye namazgahına döndü.'' Hz. Aişe kapının kıble cihetinde olduğunu belirtti."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 169, (922) ; Tirmizi, Salat 421, (601); Nesai, Sehv 14, (3, 11).

Konu:  Namaz


2701-)  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullalh (aleyhissalatu vesselam): "Namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün'' buyududu."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 169, (921); Tirmizi, Salat 287, (390); Nesai, Sehv 12, (3, 10).

Konu:  Namaz


2702-)  Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bizim Eflah adındaki kölemizi, secde sırasında (ağzıyla) üfürdüğünü görmştü"Ey Eflah, yüzünü toprakla!" dedi."

Kaynak:  Tirmizi, Salat 280, (381).

Konu:  Namaz


2703-)  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) namazda sedl 'i, (sarınmayı) ve erkeğin ağzını örtmesini yasakladı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 86, (643); Tirmizi, Salat 278, (378).

Konu:  Namaz


2704-)  Hz. Aişe, (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (alehissalatu vesselam), geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım.''

Kaynak:  

Konu:  Namaz


2705-)  Sahiheyn'in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Hz. Aişe (radıyallahu anha)'nın yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (radıyallahu anha): "Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım.''

Kaynak:  Buhari, Salat 22, 99, 102, 103,104,105,108, Amel fi s-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Salat 267, (512) ; Muvatta, Salatu'l-Leyl 2, (1,117) ; Ebu Davud, Salat 112, (711,712, 713, 714); Nesai, Taharet 120, (1, 101, 102), Kıble 10, (2, 67).

Konu:  Namaz


2706-)  Ebu Davud'da İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) 'dan gelen diğer bir rivayette şöyle denmiştir : "Ben ve Abdulmuttaliboğullarından biroğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (aleyhissalatu ve vsselam) bu sırada namaz kılıyordu. Oğlan eşekten indi, ben de indim. Eşeği safın ön kısmında bıraktık. Eşeğe aldırma(yıp namaza devam et)ti. Derken yine Abdulmuttaliboğullarıdan iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı. ''

Kaynak:  Ebu Davud

Konu:  Namaz


2707-)  Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazı bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecûsi, kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder." "Bir diğer rivayette şöyle denmişti: "Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar. "

Kaynak:  Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau ' s-Sayd 25;Müslim, Salat 254, (504); Muvatta, Kasru's-Salat 38, (1, 155); Ebu Davud, Salat 110,113 (703, 704, 715, 716, 717) ; Tirmizi, Salat 252, (337), Nesai, Kıble 7, (2, 64, 65).

Konu:  Namaz


2708-)  el-Fadl İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikndi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 114 ,(718) ; Nesai, Kıble 7, (2, 65).

Konu:  Namaz


2709-)  Kesir İbnu Kesir İbn-i Ebi Veda'a, an bazı ehlihi an ceddihi (radıyallahu anh) anlatmıştır ki: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ı Beni Sehm kapısını takip eden yerde, önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullah 'la Ka'be arasında bir sütre de mevcut değildir.''

Kaynak:  Ebu Davud, Menasik 89, (2016) ; Nesai, Kıble 9, (2, 67) İbnu Mace, Menasik 33, (2958).

Konu:  Namaz


2710-)  Ebu Sa 'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Namazı hiç bir (harici) şey bozamaz. İmkanınız nisbetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır.''

Kaynak:  

Konu:  Namaz


2711-)  Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Kim, kıblesi ile kendi arasına bir bşkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın."

Kaynak:  Ebu Davud

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim