İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru

ÖNEMLİDİR - LÜTFEN OKUYUNUZ
Selamlar ben Ferdi Korkmaz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Herkesin Arapça öğrenmesi mümkün olmadığından çoğunlukla sureler Türkçe yazılıştan ezberlenmektedir. Bu da bir çok yanlış okumaya sebep olmaktadır. Surelerin Türkçe yazılışlarını Türkçeye en yakın olabilecek şekilde çevirmeye çalıştım. Lütfen her harf nasıl yazıldıysa yazıldığı gibi okumaya özen gösteriniz. Türkçe yazılıştan okurken ses ile takip ederek okumaya çalışırsanız daha doğru şekilde öğrenmiş olursunuz.
Bu videoyu hazırlarken çok fazla ayrıntıya dikkat ederek hazırladım. Bu videoyu lütfen paylaşın. Eşiniz ve çocuğunuza izletin yanlışları var ise düzeltmesine vesile olmuş olun. Mutlaka herkesin yanlış okuduğu bir yer vardır. Kendinizi bu video sayesinde test etmiş olun.
Tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler...

Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Giyecek Konulu Hadisler


7019-)  Ubade İbnu's-Samit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir şemle (car) içerisinde namaz kıldı. Car, (bedeninden düşmesin diye) onu bağlamıştı."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7020-)  Hz.Aişe anlatıyor: "Ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın bir kimseye sövdüğünü ve kendisi için bir elbise dürüldüğünü görmedim."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7021-)  Hz.Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam yün elbise, yamalı ayakkabı ve cidden sert mi sert elbise giydi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7022-)  İbnu Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam Hz. Ömer'in üzerinde bembeyaz bir gömlek görmüştü. "Bu elbisen yıkandı mı, yeni mi?" diye sordu. Hz. Ömer: "Hayır (yeni değil), yıkanmıştır!" dedi. Aleyhissalatu vesselam (ona): "Yeniyi giy(esin), hamdedici olarak yaşa(yasın) ve şehit olarak öl(esin)!" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7023-)  Hz.Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam şu iki kıyafetı yasakladı: İştimal-i samma (elleri de dahil, vücudunu tek bir elbise ile sıkıca sarmak) ve fercini semaya açmış vaziyette kabaların üzerinde oturup bacakları dikerek tek bir elbiseye sarınmak."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7024-)  Ubade İbnu's-Samit radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Resûlullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Üzerinde kolları dar, yün, rumi bir cübbe vardı. Bize onun içerisinde namaz kıldırdı. Aleyhissalatu vesselam'ın üzerinde bundan başka bir giyecek yoktu."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7025-)  Selman el-Farisi radıyallahu anh anlatıyor: "(Bir gün) Resûlullah aleyhissalatu vesselam abdest almıştı. Üzerindeki yün cübbeyi çevirip onun (iç kısmı) ile yüzünü sildi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7026-)  Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Mescidlerde olsun, kabirlerde olsun Allah Teala hazretlerini ziyarette giydiğiniz en güzel elbise beyazdır."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7027-)  Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim izarını kibirle yerde sürürse, Allah Kıyamet günü ona (rahmet nazarıyla) bakmaz." Ravi (Atiyye) der ki: "Sonra ben, Balat'da İbnu Ömer'e rastladım. Ebu Sa'id'in Resûlullah aleyhissalatu vesselam'dan yaptığı rivayeti hatırladım. Eliyle kulağına işaret ederek dedi ki: "Bunu şu kulaklarım da işitti ve kalbim ezberleyip zaptetti."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7028-)  Muğire İbnu Şu'be radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey Süfyan İbnu Sehl, izarını (topuklarından aşağı) sarkıtma! Çünkü Allah Teala hazretleri, izarını (topuklardan) aşağı sarkıtanı sevmez!"

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7029-)  İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam kolları ve boyu kısa kamis (gömlek) giyerdi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7030-)  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Fatıma veya Ümme Seleme radıyallahu anhüma'ya: "Senin eteğinin boy uzunluğu(nun erkek eteğine nazaran fazlalığı) bir ziradır" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7031-)  Hz.Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam kadınların eteklerinin (erkeğinkinden fazla uzunluğu) hakkında: "Bir karış" demişti. Aişe kendisine: "Bu durumda, yürürken bacakları (etekten dışarı çıkar" dedim. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bir zira' olsun!" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7032-)  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam, Fetih günü, Mekke'ye başında siyah bir sarık olduğu halde girdi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7033-)  Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam (bir gün) yanımıza geldiler. Bir elinde ipek bir elbise, diğer elinde de altın vardı: "İşte bu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlara helaldir" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7034-)  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam müfeddem elbiseyi yasakladı." Ravi Yezid demiştir ki: "Ben (hadisi bana rivayet eden) Hasan İbnu Süheyl'e "Müfeddem nedir?" diye sordum. Dedi ki: "Üsfur ile kıyasıya boyanmış (kıpkırmızı olmuş) kumaştan elbisedir."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7035-)  Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatıu vesselam buyurdular ki: "Kim (dünyada, dikkatleri üzerine çeken) şöhret elbisesi giyerse, Allah, alçaltacağı gün alçaltıncaya kadar, o kimseden yüz çevirir (rahmet nazarıyla bakmaz)."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7036-)  Selman radıyallahu anh anlatıyor: "Ümmühatu'l-mü'mininden birinin bir davarı vardı. Hayvan öldü. Resûlullah aleyhissalatu vesselam, hayvanın ölüsünün yanından geçti ve: "Sahibi bunun derisinden istifade etseydi, kendine bir zarar (günah) gelmezdi" buyurdu."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7037-)  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın ayakkabısının, taşması çift olan iki askısı (parmak arasından geçen tasması) vardı."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7038-)  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizden kimse ayakkabı veya mestin sadece bir tekini giymiş olarak yürümesin, iki tekini birden çıkarsın veya ikisini birden giyerek yürüsün."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek

[1] 2 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim