İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Ebu Davud Hadisleri - Sayfa 70


2958-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) antatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Gece namazınızın sonu tek olsun. "

Kaynak:  Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin l49, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230, 231).

Konu:  Namaz


2960-)  Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kim de üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek'atla vitr kılmayı dilerse kılsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu'l-Leyl 40,(3,238, 239) İbnu Mace, İkamet, 123, (1190).

Konu:  Namaz


2965-)  Harice İbnu Huzafe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: " Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332; (452).

Konu:  Namaz


2966-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortasında da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı."

Kaynak:  Buharí, Vitr 2, Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334, (456), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925) ; Ebu Davud, Salat 343, (1435,1437).

Konu:  Namaz


2968-)  Ebu,Katade (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh)'e: "Vitri ne zaman kılıyorsun?'' diye sordu. Hz. Ebu Bekr: "Gecenin başında kılıyorum!'' dedi. Aynı şekilde: " Vitri ne zaman kılıyorsun?" diye Hz. Ömer'e de soruldu: "Gecenin sonunda kılıyorum!'' dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam, Hz. Ebu Bekr'e: "Sen ihtiyatla amel ediyorsun!'' dedi. Hz. Ömer'e de: "Sen de kuvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!'' buyurdu."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1,124); Ebu Davud, Salat 342, (1434).

Konu:  Namaz


2969-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cum'a 418, (597); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace, İkamet 172, ( 1322).

Konu:  Namaz


2970-)  Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladı veya uyandı hemen kılsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 341, (1431);Tirmizi, Salat 342, (465).

Konu:  Namaz


2976-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) vitrni kılarken şu duayı okurdu: "Allah'ım gadabından rızana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin."

Kaynak:  Tirmizi, Da'avat 123, (3561); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51, (3, 249).

Konu:  Namaz


2978-)  İbnu Amr İbni'l-As (radıyallalhu anhüma) anlatıyor: "Reulullah (alyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim geceyi on ayet, okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse "kanitin" zümresine yazılır.Kimde bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasına yazılır."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 326, (1398).

Konu:  Namaz


2979-)  Yine Ebu Davud'da Abdullah İbnu Habeşi anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a: "Hangi amel efdaldir? '' diye sorulmuştu: Şu cevabı verdi: " Kıyamı uzun olan.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 313, (1325).

Konu:  Namaz


2982-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) gece namazını hiç terketmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 307, (1307).

Konu:  Namaz


2983-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallalhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği taktirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 307, (1308); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 5, (3, 205).

Konu:  Namaz


2984-)  Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düyüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat" dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu (içi kararmış) ve uyuşuk bir halde sabaha erer."

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 12, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207, (776); Muvatta, Kasru's- Salat 95, (1, 176); Ebu Davud, Salat 307, (1306); Nesai, Kıyamu'1-Leyl 5, (3, 203).

Konu:  Namaz


2986-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (alehissalatu vesselam) buyurdular ki: "(Mûtad olarak) geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmsıyla (bir gece uyuya kalsa ve namazını kılamasa) Allah'u Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu (Allah'ın ona yaptığı bir ikram) bir sadaka olur."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 1, (1,117); Ebu Davud, Salat 310, (1314); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 61, (3, 257).

Konu:  Namaz


2987-)  Yine Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ı Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti geçinceye kadar, hizbini tamamlardı."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 312. (1316).

Konu:  Namaz


2988-)  Mesrûk (rahimehullah) anlatıyor:"Hz. Aişe (radıyallahu anha) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalatu vesselam) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi. Ben tekrar: "Gecenin hangi vaktinde kalkardı?" dedim "Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!" diye cevap verdi."

Kaynak:  Buhari, Tehccüd 7, Rikak 18, Müslim, Müsafirin 131, (741); Ebu Davud, Salat 312, (1317); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 8, (3, 208).

Konu:  Namaz


2989-)  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ın gece namazı on rek'atti. Bir rek'at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek'at kılardı. Böylece hepsi onüç rek'at olurdu.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 10, Müslim; Muvatta, Salat'1-Müsafirin 8, (1,120); Ebu Davd, Salat 316, (1334); Tirmizi, Salat 325; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 35, 36, 44, 53, (3, 230, 233, 234, 239). Bu metin Müslim ve Ebu Davud'da gelmiştir.

Konu:  Namaz


2990-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rek'atle namaza başlasın." Ebu Davud'da şu ziyade var: ".... Sonra dilediğin kadar uzat.''

Kaynak:  Müslim, Müsafirin 198, (768); Ebu Davud, Salat 313, (1323, 1324).

Konu:  Namaz


2991-)  Hz. Aişe (rdıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) kuşluk namzını her kılışında mutlaka ben de kıldım.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 5, 32 ; Müslim, Müsafirin 75, 77, (717, 718) ; Muvatta, Kasru's-Salat 29, (152,153); Ebu Davud, Salat 301, (1292,1293); Nesai; Savm 35, (4,152).

Konu:  Namaz


2992-)  Abdurrahman İbnu Ebi Leyla (rahimehullah) anlatıyor: "Bize, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın kuşluk namazı kıldığını Ümmü Hani 'den başka kimse anlatmadı. O dedi ki: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rükû ve secdeleri tam yapıyordu.''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 31, Taksiru's-Salat 12, Megazi 50 ; Müslim, Hayz 71, (336) ; Müsafirin 80, (336) ; Muvatta, Kasru's-Salat 28, (1, 152); Ebu Davud, Salat 301, (1290, 1291); Tirmizi, Salat 346, (474); Nesai, Taharet 143, (1, 126); Gusl, 11, (1, 202).

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim