İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Ebu Davud Hadisleri - Sayfa 69


2917-)  Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahın iki rek 'atinde şunları okurdu: "Kul ya eyyuhe 'l- Kafirun '' ve "Kul hüvallahu ahad.''

Kaynak:  Müslim, Müsafirin 98, (726); Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155, 156).

Konu:  Namaz


2920-)  Hz, Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahın iki rek'at nafilesini kıldı mı; uyanıksam benimle konuşur du, değilsem, müezzin namaz için (ikamet okuyuncaya kadar yatardı). ''

Kaynak:  Buhari, Teheccüd 24, 26 ; Müslim, Müsafirin 133, (743) ; Ebu Davud, Salat 293, (1, 262, 1263); Tirmizi, Salat 309, (418).

Konu:  Namaz


2921-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Biriniz, sabahın farzından önce iki rek'atlik sünneti kılınca sağı üzerine yatsın."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat. 203, ( 1261 ) ; Tirmizi, Salat 311, (420).

Konu:  Namaz


2922-)  Muhammed İbnu İbrahim, ceddi Kays İbnu Amr 'dan anlattığına göre: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikrte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. "Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun? '' "Ben sabahın sünnetini kılmamıştım (onu kılıyorum) '' deyince: "Öyleyse hayır; (bunda bir beis yok) '' buyurdu. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 295, ( 1267) ; Tirmizi, Salat 313, (422).

Konu:  Namaz


2924-)  Abdullah İbnu Sercis (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Rsulullah 'a dahil olup O 'nunla da farzı kıldı. Aleyhissalatu vesselam namazı bitirince: "Ey falan, şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı, bizimle kıldığını mı! '' buyurdular.''

Kaynak:  Müslim, Müsafirirn 67 ; (712) ; Ebu Davud, Salat 294, (l265); Nesai, İmamet 61, (2,117).

Konu:  Namaz


2931-)  Bir rivayette de şöyle gelmiştir: "Kim öğleden evvel dört, öğleden sonra da dört (rek'at nafile) kılmaya devam ederse Allah onu ateşe haram eder."

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 296, (1269); Tirmizi, Salat 317, (427, 428); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 67, (3, 265).

Konu:  Namaz


2932-)  Hz. Ebu Eyyub(radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rek'at nafile var ya bunların önünde sema kapıları açılır.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 296, ( 1270) ; İbnu Mace, İkamet 105, (1157).

Konu:  Namaz


2935-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikindiden önce iki rek'at kılardı.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 297, ( 1272).

Konu:  Namaz


2936-)  İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "İkindiden önce dört rek'at naf'ile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 297, (1271); Tirmizi, Salat 318, (430).

Konu:  Namaz


2939-)  Hz. Aişe bir başka rivayette şöyle demiştir: "İkindi namazından sonra kıldığı iki rek'ati, yanımda hiç terketmedi."

Kaynak:  Buhari, Mevakitu's-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu 'l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Salat 299, (1279, 1280); Nesai, Mevakıt 36, (1, 280, 281.)

Konu:  Namaz


2943-)  Abdullah İbnu Mugaffel el-Müzeni (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) dediler ki: "Akşamdan önce iki rek'at namaz kılın! '' (Efendimiz) sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak " Dileyen kılsın'' dediler. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 300,(1281); Buhari Teheccüt 35, İ'tisam 27; Müslim, Müsafirin 304, (838).

Konu:  Namaz


2946-)  Ka'b İbnu Ucre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Beni Abdi'l-Eşhel mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah: "Bu, evlerin namazıdır'' buyurdular. '' Nesai'de şu ifade vardır: " Size, bu namazı evlerde kılmanız gerekir.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 304, (1300) ; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 1, (3, 198, 199).

Konu:  Namaz


2949-)  Şureyh İbnu Hani anlatıyor : "Hz. Aişe (radıyallahu anha) 'ye Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın namazından sordum. Dedi ki: "Yatsıyı her kılışında yanıma gelince mutlaka dört veya altı rek 'at nafile kılardı. Bir gece yağmura yakalandık. Aleyhissalatu veseslam 'a bir post yaydık, postta suyun akmakta olduğu bir deliğe hala bakar gibiyim. Efendimizin, elbisesini hiçbir surette yerden sakındığını görmedim.

Kaynak:  Ebu Davud., Salat 305, (1303).

Konu:  Namaz


2950-)  Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: "Namaz kıldın mı?'' dedi. Adam: "Hayır!'' dedi. Efendimiz: "Öyleyse iki rek'atini kıl!" diye emretti.'' Bir rivayette şöyle gelmiştir: ". . . Kalk, iki rek 'at kıl.''

Kaynak:  Buhari, Cum'a 32, 33, Teheccüd 25; Müslim, Cum'a 55, Ebu Davud, Cum'a 237; Tirmizi, Salat 367, (510); .Nesai, Cum'a 21, 27, (3, .103, 107).

Konu:  Namaz


2951-)  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın."

Kaynak:  Müslim, Cum'a 67, (881); Ebu Davud, Salat 244, (1131); Tirmizi, Salat 376.

Konu:  Namaz


2953-)  Nafi merhum anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), cuma günü bir adamın cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek'at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü, adamı bundan men etti ve: "Cum'a'yı dört mü kılıyorsun?'' dedi. İbnu Ömer, cum'a günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: "Resulullah böyle kılardı!'' derdi.''

Kaynak:  Buhari, Cuma 39, Teheccüd 25, 29; Müslim, Cum'a 70, (882); Ebu Davud, Salat 244, (1127, 1128); Tirmizi, Salat 376, (521, 522); Nesai, Cum'a 42, 44, (3, 113).

Konu:  Namaz


2954-)  Ata anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) Mekke 'de cumayı kıldı mı ilerler iki rek'at daha kılardı; sonra biraz daha ilerler ve dört rek 'at daha kılardı. Medine 'de olunca da cum'ayı kılar sonra evine döner, iki rek'at daha kılardı, bunu mescidde kılmazdı. Bu durumun sebebi nedir? diye kendisinden sorulmuştu: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) böyle yapardı'' dedi. ''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat. 244, (1130, 1131); Tirmizi, Salat 376, (523).

Konu:  Namaz


2955-)  Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: ''Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değil dir." Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.''

Kaynak:  Ebu Davud, Salat 337, (1419).

Konu:  Namaz


2956-)  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Vitir narnazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Allahu Teala hazretleri tektir, tek'i sever, öyleyse ey ehl-i Kur'an vitri kılın!" buyurmuştur.''

Kaynak:  Tirmizi, Salat 333 (453, 454); Ebu Davud, Sa1at 336, ( 1416) ; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 27, (3, 228, 229).

Konu:  Namaz


2957-)  İbnu Muhayriz anlatıyor: "Beni Kinane 'den el-Muhdici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir''dediğini işitti. Kinani dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu 's-Samit (radıyallahu anh) 'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ı kulları üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla her hangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar" der."

Kaynak:  Muvatta, Salatu'l-Leyl 14, (1,123); Ebu Davud, Salat 9, (425); 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230).

Konu:  Namaz

<<İlk <Önceki 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim